Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri

When the therapist leaves the office. Experiences from mental health work in the outdoors

f. 1966

Forsker og friluftsterapeut. Avdeling for barn og unges psykiske helse, Sørlandet sykehus HF. PhD psykologi


f. 1964

Miljøterapeut, Grimstad kommune. Master i psykisk helse


f. 1977

Forskningskonsulent, Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse. Master i velferdsstudier

Artikkelen handler om hvordan terapeuter opplever å bruke naturen som arena for å drive gruppeterapi. Fem erfarne fagpersoner i et friluftsterapeutisk behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten er individuelt intervjuet. Informantene har også erfaring fra mer tradisjonell poliklinisk behandling. Viktige temaer som blir tatt opp, er 1) terapeutenes økte opplevelse av tilstedeværelse i naturen, 2) økt helhet i behandlingen som følge av mer tid sammen med klienten, 3) opplevelsen av mindre kontroll som følge av naturens lunefullhet og endrede forutsetninger for å drive terapi, og 4) flere roller og dermed en dypere relasjon til klienten.

Nøkkelord: friluftsterapi, utendørs terapi, psykisk helsearbeid, kvalitative intervjuer

This paper deals with therapists’ experience of using nature as their stage for conducting group therapy. Five experienced professionals in a wilderness therapy treatment program within specialized health care are individually interviewed. The informants also have experience from ‘traditional’ outpatient treatment. Important themes that emerge are (1) the therapists’ increased notion of being present in nature, (2) an increased wholeness in treatment due to more time spent with the client, (3) the experience of less control due to shifting conditions in nature and altered therapeutic prerequisites, and (4) more roles and thus a deeper relation to the client.

Keywords: wilderness therapy, outdoor therapy, mental health work, qualitative interviews
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon