Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid

An Empirical Inquiry of the Phenomenon of Hope in Recovery-Oriented -Mental Health Care

f. 1979

Førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole. RN, PhD.


f. 1974

Høgskolelektor og spesialsykepleier i psykiatri, VID Vitenskapelige Høgskole, Fakultet for sykepleie og helse. RN, MSN


f. 1954

Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Kjeller. RN, PhD.


f. 1952

Førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet. RN, PhD.

Håp anses som en viktig faktor for personlig recovery innen psykisk helsearbeid, men det er ikke enighet om hva dette betyr i praksis eller hva håp innebærer. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan helsepersonell innen psykisk helsearbeid erfarte og forsto ulike uttrykk for håp hos brukere i kommunehelsetjenesten. Et deskriptivt og eksplorerende kvalitativt design med bruk av flerstegs fokusgruppeintervjuer ble benyttet. Fem helsearbeidere ble intervjuet to ganger. Systematisk tekstkondensering ble anvendt i analysen. Tre temaer ble identifisert: håp knyttes til menneskets eksistens, å fremme verdier og ansvarliggjøre, og å være brukerens følgesvenn. Vi diskuterer innholdet i ulike uttrykk for håp, og diskuterer disse i relasjon til andre fenomener, og hvilke komponenter som fremmer håp eller bidrar til håpløshet.

Nøkkelord: håp, psykisk helsearbeid, fokusgrupper, recovery

Hope is considered an important factor within the field of mental health care. However, there is disagreement about what this means in general, as well as in in clinical practice, or what hope consists of. The study aimed to gain knowledge about how mental healthcare professionals in community healthcare experienced and expressed hope, using a descriptive and exploratory design with multistage focus group interviews. Five healthcare professionals were interviewed twice and systematic text analysis used. Three themes emerged: Hope is related to human existence; to enhance values and responsibility; and to be the user’s companion. We discuss the contents of different expressions of hope, and discuss hope expressions in relation to other phenomena and the components that enhance hope or contribute to hopelessness.

Keywords: hope, mental healthcare, focus group interview, recovery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon