Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tause menn som snakker

Erfaringer fra gruppetilbudet «Musikkopplevelser»

f. 1969

Sykepleier. Videreutdanning i psykisk helsearbeid og utdanning i psykoseterapi ved psykoser. Psykiatrisk sykepleier ved Bjørgvin DPS, teamleader på ACT.


f. 1967

Vernepleier. Master og PhD i musikkterapi. Musikkterapeut ved Bjørgvin DPS og førsteamanuensis på musikkterapistudiet ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen.

«Musikkopplevelser» er et gruppetilbud for menn med psykoselidelser som samtidig har musikk som interesse. I artikkelen blir erfaringer fra gruppetilbudet belyst ved hjelp av teori om psykose, selvopplevelse, musikk og identitet og samfunnsmusikkterapi. Vi konkluderer med følgende tre funn: For det første tilrettelegges det i «Musikkopplevelser» for å styrke selvopplevelser i relasjonen til andre. For det andre gir gruppetilbudet «tause menn» muligheten til å åpne seg og snakke ved hjelp av musikk og trygge rammer og tilretteleggelse. For det tredje har «Musikkopplevelser» satt i gang ringvirkninger i livet til deltagerne, og flere har også fått utvidet det sosiale nettverket.

Nøkkelord : psykose, selvopplevelse, musikk og identitet, samfunnsmusikkterapi, gruppe, recovery

«Music Experiences» is the name of a therapy group for men with psychotic disorders who also have music as an interest. The article explores themes from the therapy group illuminated by theory of psychosis, self-experience, music and identity and community music therapy. The conclusion is summarized by three findings: Firstly, the therapy group strengthens the participants self-experiences. Secondly, the therapy group offers 'silent men' the ability to open up and talk through music and song listening in a safe community. Thirdly, participating in «Music Experiences» initiated ripple effects and also extended the participants social network.

Keywords : psychosis, self-experience, music and identity, community music therapy, group, recovery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon