Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen»

Ansattes erfaringer fra et samarbeidsforum i psykisk helsearbeid
Trondheim kommune

f. 1958

Psykiatrisk sykepleier, Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune

NTNU

f. 1954

PhD. Førsteamanuensis, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

NTNU

f. 1958

Cand. Polit. Førstelektor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Trondheim kommune

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier, Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune

Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av ansattes erfaringer med å delta i et faglig forum som skal bidra til god samhandling på tvers av ulike tjenester innen psykisk helsearbeid. Tre fokusgruppeintervju ble gjennomført i tverrfaglige grupper med fagansatte innen kommunalt psykisk helsearbeid og et distriktspsykiatrisk senter (DPS) i en norsk by. Fire erfaringsnære tema ble utviklet gjennom kvalitativ innholdsanalyse: 1) Gjensidig informasjon, 2) Koordinering av hjelpetilbud, 3) Læring og faglig utvikling og 4) Møtets form og struktur. Til slutt ble følgende overordnede (latente) tema identifisert: «Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen».

Nøkkelord : psykisk helsearbeid, samhandling, samarbeidsforum, ansattes erfaringer

This article is based on a qualitative study of professionals’ experiences from participating in a forum that aims to enhance positive collaboration between different services within mental health work. Focus group interviews were conducted with three multi-professional groups from municipal mental health work and a District Psychiatric Centre in a Norwegian city. Four experience-near themes were developed through qualitative content analysis: 1) Mutual information, 2) Coordination of services, 3) Learning and knowledge development and 4) The structure of the meetings. Last, the following overall (latent) theme was identified: “We meet across services and see what we can develop together”.

Keywords: mental health, collaboration, forum, professionals’ experiences
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon