Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

To til tango – men hvilke to?

Om resonansbegrebets relevans i en recovery-orienteret psykiatri

f. 1974

Cand.mag. Prosjektleder, Psykiatrisk Center Ballerup, Danmark

Denne artikel ser på relevansen af begrebet resonans i en recovery-orienteret psykiatri. Inden for recovery-paradigmet prioriteres det højt, at brugere af psykiatrien deltager i alle væsentlige beslutninger omkring behandlingen, og der er fokus på, hvordan psykiatribrugere samarbejder med professionelle. Men undervurderes betydningen af, hvem samarbejdspartneren er?

Artiklen undersøger to cases og viser, at resonans kan være en overset nøgle til øget brugerdeltagelse. Samarbejdet bliver mere ligeværdigt, når brugerindflydelsen også omfatter, hvem brugeren samarbejder med. Artiklen peger derfor på, at det er vigtigt lokalt at skabe en kultur og finde organisatoriske løsninger, der understøtter resonante relationer.

Nøgleord : resonans, recovery, brugerdeltagelse, relationer, ligeværdigt samarbejde

This article examines the relevance of the concept of resonance in recovery-oriented mental health practice. Within the recovery paradigm, participation of service users in all major treatment decisions has a high priority. Focus is on how service users collaborate with professionals. But, is the importance underestimated of who the partner is?

The article examines two cases, and shows that resonance may be an overlooked key to increased user participation. Cooperation becomes more balanced when user influence includes whom service users cooperate with. This article stresses the importance of creating a culture and finding organizational solutions locally that sustain resonant relationships.

Keywords : resonance, recovery, user participation, relationships, equal cooperation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon