Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nettverkets betydning etter seksuelle overgrep

NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus og NKVTS

f. 1971

PhD i sosiologi. Forsker 1, NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus

VID vitenskapelige høgskole

f. 1963

Sosionom, hovedfag kriminologi. Førstelektor, VID vitenskapelige høgskole

Denne artikkelen utforsker hvilke reaksjoner, støttende og ikke støttende, utsatte for seksuelle overgrep får fra sitt uformelle nettverk etter at de har vært utsatt for et overgrep. Positiv støtte bidrar til at de utsatte forstår hva som har hendt og at de kan trenge bistand fra hjelpeapparatet. Negative reaksjoner kan innebære at de ikke forstår hva de er utsatt for, opplever skyld og ansvar, og ikke søker hjelp. Artikkelen argumenterer for at fagpersoner bør ha en nettverksorientert tilnærming, der støtte til utsatte for seksuelle overgrep inkluderer direkte og indirekte nettverksintervensjoner.

Nøkkelord: seksuelle overgrep, uformelle nettverk, sosial støtte, direkte nettverksintervensjon, indirekte nettverksintervensjon

This article explores positive and negative reactions that victims of sexual abuse receive from their informal network. Positive support contributes to the victim’s understanding of the assault and promotes an inclination to seek professional help. Negative reactions may entail confusion about the experience, feelings of guilt and responsibility, and reluctance to seek professional help. The article argues that professionals should employ a network-oriented approach in which victim support includes both direct and indirect network interventions.

Keywords : sexual abuse, informal networks, social support, direct network intervention, indirect network intervention
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon