Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hvordan reagerer små samiske lokalmiljøer når kvinner forteller om seksuelle overgrep?

Intervju med incestutsatte kvinner fra to ulike samiske lokalmiljøer i Nord-Norge

f. 1981

Erfaringskonsulent og masterstudent, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø


f. 1955

Førstelektor, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Avdeling vernepleie, Campus Harstad

Fjorårets medieomtale av seksuelle overgrep i en nordlandskommune har aktualisert mange spørsmål omkring hvorfor det er så vanskelig å fortelle om overgrep i små samfunn. Hva slags maktstrukturer hindrer at overgrepsutsatte forteller om at de blir utsatt for vold og seksuelle overgrep? Hvorfor forties det av dem som har sett og vet? I denne artikkelen forteller to incestutsatte kvinner fra samiske lokalmiljøer om hvor vanskelig det ble for dem å bli boende i et lite lokalsamfunn etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Derfor må hjelpeapparatet i samiske områder i tillegg til å ha kunnskap om vold i nære relasjoner ha et kulturspesifikt perspektiv for å få et helhetlig bilde av hva incest og overgrep gjør med menneskets psykiske helse.

Nøkkelord : vold, seksuelle overgrep, incest, samer, samiske lokalmiljø, psykisk helse

The media has recently disclosed that 11 women and men have reportedly been subjected to violence and sexual abuse. They all come from one small municipality in Northern Norway. Most of them belong to the indigenous Sami people. In this article, sexually abused women are interviewed about how it is to live in small Sami communities when you have been victims of violence and sexual abuse. You are like a hamster in a cage. The interviews have been done by two bachelor students; this is one of a few articles about violence and sexual abuse among indigenous Sami people in Norway.

Keywords : violence, sexual abuse, Sami people, Sami communities, mental health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon