Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Faglig frihet og uklare rammer

Kommunale fagansattes erfaringer med psykisk helsearbeid
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

f. 1963

Psykologspesialist, PhD i psykologi. Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Midsund kommune

f. 1964

Master i psykisk helsearbeid. Psykiatrisk sykepleier, Avdeling Helse, Midsund kommune

Siden begynnelsen av 1990-tallet har flere lovendringer ført til stadig nye oppgaver for kommunalt fagansatte som arbeider med psykisk helse- og rusarbeid. Hensikten med denne studien var å undersøke hvordan slike fagpersoner erfarer sin arbeidshverdag. Det ble gjennomført semi-strukturerte intervju av syv ansatte. Tre hovedfunn skilte seg ut: 1) De fagansatte beskriver et behov for å synliggjøre og dokumentere egen identitet og praksiskompetanse, 2) de erfarer en følelse av stress og bekymring for fremtiden og med tanke på daglige oppgaver, og 3) de erfarer en stor grad av faglig frihet, glede og motivasjon i sin arbeidshverdag.

Nøkkelord: psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, kommunal, lokal, opplevelse, erfaring, samhandlingsreformen

Since the early nineties, several regulations have generated more tasks for local community employees engaged in mental health and substance abuse services. This study aimed to explore how such professionals experience their working situation. Semi-structured interviews were conducted with seven professionals. Three primary themes emerged from the interviews: (1) the professionals describe a need to make their identity and work practice publicly known; (2) they also experience a feeling of stress and worry regarding the future and daily tasks, and (3) they experience a strong feeling of academic freedom, joy and optimism in their daily work.

Keywords: mental health worker, metal health nurse, local, experience, knowledge, community reform
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon