Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

En ny start i livet med natur- og gårdsaktiviteter


f. 1953

Sosiolog, dr. Philos, professor i psykisk helsearbeid, avdeling for folkehelsefag, Høgskolen i Innlandet


f. 1973

Spesialutdannet sykepleier, master i psykisk helsearbeid. DPS Aust-Agder døgnenhet, Arendal


f. 1963

Antropolog. Universitetslektor, stipendiat, NTNU-Gjøvik


f. 1968

Antropolog, PhD. 1. amanuensis, Høgskolen i Bergen

Artikkelen viser hva Grønne tjenester kan bety for unge som står i fare for sosial ekskludering. Vi intervjuet 14 ungdommer fra 16 til 27 år på seks ulike tiltak. Sentralt i studien har vært hvordan ulike aktiviteter knyttet til natur og landbruk kan styrke håp, mestring, mening og verdighet og dermed bidra til sosial inkludering. Lederens evne til å skape en god gruppeatmosfære er viktig her som i annet miljøarbeid. Studien viste at ungdommene la stor vekt på tid til samtale, kontakt med dyr, å kunne velge arbeidsoppgaver selv, omsorg for dyr og mennesker, gruppesamhold og stillheten i naturen.

Nøkkelord : grønne tjenester, ungdom, sosial inkludering

The article describes the meaning Green Care can have for young people who are at risk of social exclusion. We interviewed 14 young people from 16 to 27 years of age at six different facilities. Central to the study is how the 'green' could strengthen important recovery factors such as hope, coping, meaning and dignity. The ability of the facility’s leader to create a positive group atmosphere was important here as in other therapeutic activities. In addition, adolescents emphasised the importance of time to talk, contact with animals, self-chosen tasks, caring for animals and other persons, group cohesion and the tranquility of nature.

Keywords : green care, youth, social inclusion, recovery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon