Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Man snakker ikke om sånt» - En kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser

f. 1986

Sykepleier med master i psykisk helsearbeid. Videreutdanning i vold i nære relasjoner. Psykiatrisk sykepleier, Tjenster for funksjonshemmede, Moss kommune

yasmin_therese@hotmail.com

Sammendrag

Artikkelen baserer seg på en kvalitativ undersøkelse om ikke-vestlige innvandreres syn på psykiske lidelser. Det empiriske materialet er innsamlet ved intervju av fire informanter med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Forskningsspørsmålet er: Hvordan ser ikke-vestlige innvandrere på psykiske lidelser? Studien viser et lavt kunnskapsnivå om psykiske lidelser blant ikke-vestlige innvandrere. Informantene mener at stigmatisering og diskriminering av personer med psykiske lidelser er et alvorlig problem, og at det må arbeides med konkrete tiltak som hindrer stigmatisering (Walås, 2013).

Nøkkelord: psykisk helse, stigmatisering, tabu, innvandrere, ikke-vestlige innvandrere

Abstract

The article is based upon qualitative research interviews with four non-Western informants. The research question is: How do non-Western immigrants feel about mental health? The study shows lack of knowledge among them about mental disorders. Unfortunately, people with mental disorders are stigmatized. The informants think that stigma and discrimination against people with mental disorders are serious problems, and that there is work to be done to prevent stigmatization (Walås, 2013).

Keywords: immigrants, stigma, taboo, attitude to health and mental health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon