Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» - Noe mer enn et førstehjelpskurs?

f. 1953

Embetseksamen i sykepleievitenskap. Lærerlinjen ved Norges Sykepleierhøgskole. Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Førstelektor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus

dagwilly.tallaksen@hioa.no

f. 1949

Master i psykososialt arbeid, gestaltorientert coaching, Forsvarets Stabsskole, Krigsskolen. Veileder / selvstendig næringsdrivende. Jobb- og karrieresenteret Podium AS

madsenbt@online.no

Sammendrag

I Norge dør mellom 500 og 600 mennesker i selvmord hvert år. Mange personer med selvmordstanker er i kontakt med NAV. Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» i regi av VIVAT selvmordsforebygging kan bidra til økt kompetanse i å identifisere og hjelpe personer med selvmordstanker. Studien har til hensikt å utvikle kunnskap om hvilken betydning førstehjelpskurset har og har hatt for NAV-ansatte i møte med personer med selvmordstanker. Funn tyder på at kurset gir informantene en opplevelse av økt mestring. Informantene gir uttrykk for å oppleve økt evne til å ta ansvar i disse relasjonene, men også økt vilje til å følge opp personene over tid.

Nøkkelord: selvmordstanker, NAV-ansatte/offentlig førstelinje, Førstehjelp ved selvmordsfare, mestring, utholdenhet

Abstract

Approximately 550 Norwegians die in suicide every year. Many persons with thoughts of suicide are in contact with Norwegian Welfare Authorities (NAV). The ASIST workshop can help to provide participants with increased competence in identifying and helping persons with suicidal ideation. The study intends to develop knowledge about the impact the workshop has had on NAV employees in meeting people with suicidal ideation. Findings indicate that the training gives the informants an experience of improved professional mastery, and better ability to take responsibility in these relations. They also feel more competent in supporting these persons in a long-term perspective.

Keywords: thoughts of suicide, NAV staff, suicide intervention, mastery, perseverance
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon