Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata‑undersøkelsen

Universitetet i Agder

f. 1961

PhD. Førsteamanuensis, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

tor-ivar.karlsen@uia.no

Universitetet i Agder

f. 1975

Universitetslektor, Institutt for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder

anita.ogard-repal@uia.no

Grimstad kommune

f. 1963

Fagleder psykisk helse, Grimstad kommune

stale.arvill.strand@grimstad.kommune.no

Sammendrag

Landsdekkende kartlegginger viser at mange elever på ungdomsskolen sliter med depressive tanker og følelser. Det er liten detaljkunnskap om betydningen av kjønn og alder for dette. På bakgrunn av Ungdata-undersøkelsen ved en ungdomsskole i Sør-Norge (n=778) fant vi at jentene, mer enn guttene, rapporterte større negativ følelsesmessig (depressiv) belastning i 9. klassetrinn, sammenlignet med 8. trinn. I et påfølgende fokusgruppeintervju (n=6) av jenter på 9. trinn ble dette forklart med tre distinkte former for press; karakterpress, kroppspress og gjengpress, og at disse tre formene for press samvirket og, særlig viktig, hadde endret seg mellom 8. og 9. trinn.

Nøkkelord: depressive følelser, skole, unge jenter, helsefremmende arbeid

Abstract

Nationwide surveys reveal that pupils in middle school (age between 13–14 and-16–17 years) struggle with depressive thoughts and feelings. There is little detailed knowledge about the importance of gender and age in relation to this. On the basis of a survey in a school in the South of Norway (n=778), we found that girls, more than boys, reported higher negative emotional (depressive) load in the 9th grade, compared to the 8th grade. In a subsequent focus group interview (n=6) of girls in the 9th grade, this was explained with three distinct forms of pressure: grade pressure, body pressure and gang pressure, and that these three forms of pressure interact, and particularly importantly, had changed between the 8th and 9th grade.

Keywords: depressive feelings, school, adolescent girls, health promotion
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon