Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Et sporskifte - andrepersonposisjon i psykisk helsearbeid

f. 1967

Hovedfag i sosialantropologi, PhD i helsevitenskap. Førsteamanuensis, Høgskolen i Hedmark

borge.baklien@hihm.no

Sammendrag

Dialogen er viktig i psykisk helsearbeid, men forsvinner når psykisk helsearbeidere inntar en ekspertrolle. Hvis vi erkjenner at mennesker først og fremst er dialogiske skapninger og at våre erfaringer og forklaringer springer ut av det som skjer mellom mennesker, fremstår et sporskifte i psykisk helsearbeid som nødvendig. Ved å starte fra en andrepersonposisjon og en utveksling av erfaringer, fasiliteres muligheter for begge parter å artikulere sine tanker, følelser og handlinger i en språkdrakt som er gyldig for fellesskapet – et språk som springer ut av dialogen og som er grunnleggende for vår menneskelige væren.

Nøkkelord: dialog, andrepersonposisjon, subjektivitet, forebygging, behandling

Abstract

Dialogue is important in mental health work; however, it disappears when mental health workers adopt an expert role. If we recognise that humans are first dialogical creatures and that first-person experiences and explanations emerge from what happens between people, then switching track in mental health work seems necessary. By starting from the second person position and an exchange of experiences, we facilitate opportunities for both parties to articulate their thoughts, feelings and actions in a language that is valid for the community. A language that springs from dialogue is fundamental to our humanity.

Keywords: dialogue, second person position, subjectivity, prevention, treatment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon