Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Drop out fra langtids døgnbasert rusbehandling

Rennesøy kommune

f. 1969

Kommunalsjef, Rennesøy kommune

britt.ellinor.scott@rennesoy.kommune.no

Stavanger Universitetssjukehus

f. 1979

Miljøterapeut, Stavanger Universitetssjukehus

christina.myhre@sus.no

Stavanger Universitetssjukehus

f. 1954

Dr. Philos. Forskningsleder, KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest), Stavanger Universitetssjukehus

ness@sus.no

Stavanger Universitetssjukehus

f. 1978

Forsker, Stavanger Universitetssjukehus

anne-lill.mjolhus.nja@sus.no

Stavanger Universitetssjukehus

f. 1967

Ass. avdelingsleder, Stavanger Universitetssjukehus

hilde.knudsen.holter@sus.no

Stavanger Universitetssjukehus

f. 1972

Psykologspesialist, Stavanger Universitetssjukehus

mats.moe@sus.no

Sammendrag

Tidlige drop out reduserer nytten av planlagte behandlingstiltak. I denne studien var målet å se på forskjeller i tidlig drop out fra et langtids døgnbasert behandlingstiltak for pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser, relatert til kjennetegn ved pasientene og behandlingstilbudet. Resultatene viser forskjeller i drop out ut fra flere kjennetegn ved pasientene, som kjønn, alder, utdanningsnivå, boligforhold, anti-sosiale personlighetstrekk og kognitive vansker ved inntak i behandling. Det var mindre forekomst av tidlig drop out for pasienter som hadde mottatt døgnbasert rusbehandling tidligere og for dem som hadde vært i det som defineres som behandlingsforberedende tiltak, i forkant av inntaket i det aktuelle døgntiltaket. Ingen av forskjellene er imidlertid statistisk signifikante. Videre forskning på drop out bør fokusere på hele behandlingsforløpet og ikke bare på enkelt-behandlingstiltak.

Nøkkelord: drop out, rusmiddelavhengighet, langtids døgnbehandling, behandlingsforberedende tiltak

Abstract

Early dropout reduces the benefits of planned treatment. The aim of this study was to look at differences in early dropout from a long term inpatient treatment institution for patients with psychiatric and substance use disorders, related to characteristics of the patients and the treatment program. The results show differences in dropout related to patients’ characteristics, such as gender, age, level of education, housing, antisocial personality traits, and cognitive problems at initiation of treatment. There was less incidence of early dropout among patients who had been in inpatient treatment before or who had been given a pretreatment inpatient programme before the main inpatient treatment. However, none of the differences are statistically significant. It is argued that further research on dropout should focus on the whole treatment trajectory rather then just single treatment programs.

Keywords: dropout, addiction, long-term inpatient treatment, pre-treatment program
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon