Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kva klinisk nytte har me av dagens psykiatriske diagnosar - og kva er alternativet?

Nordfjord psykiatrisenter

trond.aarre@helse-forde.no

f. 1962

Lege, spesialist i psykiatri. Avdelingssjef, Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef, Psykisk helsevern, Helse Førde

Nordfjord psykiatrisenter

kim.oivind.larsen@helse-forde.no

f. 1973

Lege i spesialistutdanning, Nordfjord psykiatrisenter

Denne artikkelen drøftar kva klinisk nytte me har av psykiatriske diagnosar. Ein grunnleggjande premiss for drøftinga er at diagnosane ikkje er gyldige, og at dei då i det minste bør vere til praktisk nytte for pasientar og fagfolk. Vår gjennomgang tyder på at det er heller lite spesifisitet i behandlinga av psykiske lidingar og at diagnostikken hjelper oss lite i å stille prognose og planleggje behandling. Me konkluderer med at den kliniske nytten er mindre enn mange trur. Det mest lovande alternativet til tradisjonell diagnostikk er kanskje å definere psykiske problem utan å hevde at pasientane har dysfunksjon eller defektar.

Nøkelord: diagnose, klassifikasjon, psykiske lidingar, nytte

In this article, we discuss how useful psychiatric diagnoses are in clinical practice. We start by pointing out that since the diagnoses are not valid, they should at least be useful to patients and clinicians. We show that there is little specificity in the treatment of mental disorders, and that the diagnoses do not help much in prognostics and treatment. We conclude that the clinical utility of psychiatric diagnoses is less than expected. The most promising alternative to traditional diagnosis may be identification of mental problems without the implication that patients have dysfunctions or defects.

Keywords: diagnosis, classification, mental disorders, utility
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon