Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler

Universitetet i Oslo

o.j.madsen@psykologi.uio.no

f. 1978

Førsteamanuensis. Cand. psychol., cand. philol. og ph.d. Psykoligisk institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over problemet med psykiatriske diagnoser hva angår validitet og reliabilitet, samt påståtte negative konsekvenser som «innsnevring av normaliteten», «tingliggjøring» og «stigmatisering». Tross denne kritikkens stadige relevans, vil jeg vise at kritikken liksom diagnosene den kritiserer ofte hviler på et tvilsomt kunnskapsgrunnlag, og selv er blitt gjentatt så mange ganger at de er blitt til «sannheter». Avslutningsvis antyder jeg «en tredje vei» der man verken aksepterer diagnoser som universelt gyldige kategorier eller feilaktige konstruksjoner, men som en foretrukken måte å organisere lidelse på som pragmatiske verktøy som både kan og ikke kan være hensiktsmessig.

Nøkkelord: diagnoser, diagnosekritikk, sykeliggjøring, normalitet

Abstract

In this article I will provide an overview of the problem of psychiatric diagnoses in terms of validity and reliability, as well as supposedly negative consequences like «narrowing of normality», «reification» and «stigma». Although this critique is still relevant, I will show that the critique, like its object of critique, rests on a dubious foundation of knowledge, and has been repeated so many times that it has become «truths». In conclusion, I suggest «a third way» where one neither accepts diagnosis as universally valid categories or erroneous constructions, but as a preferred way to organize disorder as pragmatic tools that both can be and not be suitable.

Keywords: diagnosis, critique of diagnosis, pathologization, normality
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon