Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Diagnose: barndomsforgiftning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

anlui-k@online.no

f. 1946

Professor, dr.med. Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Det arktiske universitet, Tromsø

Artikkelen presenterer et kunnskapskondensat fra et bredt fagfelt som utforsker hvordan langvarig belastning, særlig i barndommen, beskatter kroppens sentrale systemer for bevaring av vitalitet og helse. Fagfeltet som omfatter psykologi, nevrologi, endokrinologi, immunologi, genetikk, epigenetikk og nevroradiologi konvergerer mot budskapet om at tidlig, skjult og langvarig krenkelseserfaring innebærer en høy risiko for senere sykdom. Denne kunnskapen blir speilet i tre autentiske sykdomshistorier som presenteres i ulike former. De er basert på stemmene til de angjeldende personene. Derved tydeliggjøres hvordan erfaring transformeres til sykdom via det forskerne nå omtaler som multisystemisk fysiologisk dysregulering.

Nøkkelord: krenkelseserfaring, barndomsforgiftning, levd kropp, kroppslige innskrifter, allostatisk load, multisystemisk fysiologisk dysregulering

The present paper presents condensed evidence from a broad field of research that interrogates how long-term strain, particularly in childhood, taxes the body’s central systems that maintain viability and health. The field, encompassing psychology, neurology, endocrinology, immunology, genetics, epigenetics, and neuroradiology, converges toward the message that early, concealed and longstanding violation of integrity implies a high risk of later sickness. This knowledge is reflected in three authentic sickness histories that are presented in various ways. These are based on the voices of the actual persons. These make it obvious how experience transforms into sickness by means of what researchers now term multi-systemic physiological dysregulation.

Keywords: adverse experiences, childhood intoxication, lived body, bodily inscriptions, allostatic load, multisystem physiological dysregulation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon