Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser - hvad siger litteraturen om effekten?

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

lisa.korsbek@regionh.dk

f. 1965

MA, Ph.D. Seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Psykiatrisk Center Ballerup

lone.petersen@regionh.dk

f. 1957

M.Sc., Ph.D. Kompetencecenterleder, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Sammendrag

Peerstøtte i psykiatrien er på dagsordenen. Artiklen beskriver tre modeller for peerstøtte i de etablerede psykiatriske og psykosociale indsatser og gennemgår den kvantitative litteratur om effekten af peerstøtte på baggrund af oversigtsartikler publiceret i perioden 1999-2015, herunder især 11 oversigtsartikler, der er udgivet i perioden 2011-2015. Resultaterne opsummeres i tre delkonklusioner. Peerstøtte har: a) samme effekt som effekten af indsatser udført af professionelle, b) undertiden større effekt på visse effektmål, herunder især på modtagerens håbsfølelse og selvoplevet recovery, c) ikke større effekt på traditionelle kliniske effektmål, f.eks. symptomer. Artiklen skitserer de mulige perspektiver for forskningen.

Nøkkelord: psykiatri, peerstøtte, erfaringskompetence, recovery

Abstract

The paper describes three models of peer support in mental health services, and reviews the quantitative literature based on published reviews in the period of 1999–2015, especially reviews from 2011 to 2015. The results are summarized in three conclusions: Peer support (a) has the same effect as interventions carried out by professionals, (b) sometimes has a greater effect on certain outcomes, especially on the recipient’s sense of hope and self-experienced recovery, (c) does not lead to an enhanced effect on clinical outcomes, e.g. symptoms. The paper outlines the perspectives for future research.

Keywords: mental health, peer support, lived experience, recovery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon