Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ti års erfaring med psykoedukative flerfamiliegrupper for voksne med utviklingshemning/autisme

uxshkr@ous-hf.no

f. 1952

Lege/psykiater. Seksjonsoverlege, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

uxsafu@ous-hf.no

f. 1977

Sykepleier, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

uxarel@ous-hf.no

f. 1965

Grunnutdanning sykepleie, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Spesialsykepleier / psykiatrisk sykepleier, PUA, Døgnenhet 2

uxguev@ous-hf.no

f. 1959

Vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Enhetsleder, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

uxtlba@ous-hf.no

f. 1958

Doktorgrad, hovedfag, sykepleier. Forsker PhD, enhetsleder regional kompetansetjeneste psykiatri, utviklingshemning/autisme, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

uxsuin@ous-hf.no

f. 1956

Sosionom/miljøterapeut, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

uxnnud@ous-hf.no

f. 1954

Grunnutdanning sykepleie, videre utdanning i psykiatrisk sykepleie. Seksjonsleder, OUS, Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/autisme

Sammendrag

Artikler om psykoedukative flerfamiliegrupper for voksne med utviklingshemning er hittil fraværende, både på norsk og engelsk. I denne artikkelen beskrives planlegging og tilpasning av metode for til sammen seks psykoedukative flerfamiliegrupper med deltagere som har lett eller moderat utviklingshemning. Artikkelen bygger på intervju med gruppeledere. Mal for flerfamiliegruppetilbud som gis til pasienter i den generelle befolkningen, har blitt fulgt med noen tilpasninger. Tema har omfattet vennskap, økonomi, hygiene, sykdomsforståelse og behov for hjelp. Det har vært servert et enkelt måltid i gruppemøtene. Erfaringene med gruppene har vært gode.

Nøkkelord: utviklingshemning, autismespekterforstyrrelse, psykisk helse, psykososiale intervensjoner, psykoedukativ flerfamiliegruppe

Abstract

There is a dearth of articles addressing psychoeducational multifamily groups for adults with intellectual disabilities. The present article presents planning and adjusting of the methodology for altogether six psychoeducational multifamily groups with participants who have mild or moderate intellectual disabilities. The article is based on information from the clinicians who led the groups. The multifamily groups have been conducted for patients in the general population, with a few adjustments. Topics encompassed friendship, personal economy, hygiene, understanding of mental illness, and the need for help. A basic meal has been served in every group meeting. The experiences have been favorable.

Keywords: intellectual disabilities, autism spectrum disorder, mental health, psychosocial interventions
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon