Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Små ting med stor betydning» - en kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene «mestring» og «verdighet»

Universitetet i Agder

anders.j.w.andersen@uia.no

f. 1965

Dr.PH, førsteamanuensis, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

ROM-Agder

siren.nodeland@hotmail.com

f. 1964

Medforsker med egenerfaring

ROM-Agder

khuncha78@hotmail.com

f. 1978

Masterstudent i psykisk helsearbeid og representant for ROM-Agder

Sørlandet Sykehus

steinar.nodeland@gmail.com

f. 1971

Terapeut ABUP, Sørlandet Sykehus

Universitetet i Agder

Inger.b.larsen@uia.no

f. 1954

Phd, professor, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Sammendrag

Studien er del av et pågående forskningsprosjekt med fokus på mestring og verdighet innen tjenester for feltet psykisk helse og rus i en norsk kommune. Studien undersøker meningsinnholdet i begrepene «mestring» og «verdighet», slik de blir forstått av brukere, pårørende og ansatte. Studien har et eksplorativt, deskriptivt og tolkende design og benytter fokusgruppeintervju. Artikkelen viser fem hovedfunn hvor mestring og verdighet er å forstå som a) klassebegrep, b) relasjonsbegrep, c) bedringsbegrep, d) hverdagsbegrep og e) normalitetsbegrep. Studien konkluderer med at begrepene først får innhold i konkrete praktiske og mellommenneskelige situasjoner.

Nøkkelord: mestring, verdighet, relasjon, psykisk helse, kommunale tjenester

Abstract

The study is part of an ongoing research project focusing on coping and dignity within mental health and substance abuse care in a Norwegian municipality. The research addresses the meaning of the concepts «coping» and «dignity», as understood by patients, carers and professionals. The study has an explorative, descriptive and interpretive design using focus group interviews. The findings are: (a) a concept of class, (b) a concept of relation, (c) a concept of recovery, (d) a concept of everyday life and (e) a concept of normality. The conclusion underlines that the concepts will primarily develop content in practical and interpersonal situations.

Keywords: coping, dignity, relations, mental health, municipality services
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon