Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Pappaopplæring i fengsel - økt kompetanse for farsrollen?

Høgskolen i Østfold

gunnar.v.hansen@hiof.no

f. 1951

Dosent, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag

Sammendrag

Kriminalomsorgen i Norge tilbyr programmet «Pappa i fengsel» for at fedre i fengsel skal bli bedre til å følge opp barna sine både mens de soner og etterpå. På bakgrunn av i alt 38 semistrukturerte intervjuer med innsatte som har gjennomført programmet, mener vi at det er grunn til å tro at programmet bidrar til å øke deltakernes kompetanse til å fylle farsrollen. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at «Pappa i fengsel» bidrar til at pappa tar et større ansvar for barnas situasjon, de får bedre kompetanse til å følge dem opp, og kontakten mellom barn og pappa blir bedre. Konklusjonen er derfor at programmet bidrar til at deltakerne blir bedre i stand til å fungere som fedre både mens de soner og etterpå.

Nøkkelord: «Pappa i fengsel», kriminalomsorg, programmer, barn av innsatte i fengsel

Abstract

Correctional Services of Norway offers the program «Fathers in Prison» for fathers serving time, in order to qualify them to follow up their children both while they are serving and afterwards. On the basis of a total of 38 semi-structured interviews with inmates who have completed the program, we conclude that there is reason to believe that the program is enhancing their qualifications to be a father. Feedback from participants indicates that «Fathers in Prison» causes fathers to take greater responsibility for their children’s situation; it strengthens the fathers’ skills to follow them up, and contact between children and fathers gets better. The conclusion is that the participants improve their skills as fathers as a result of the program, both while they are in prison and afterwards.

Keywords: «Fathers in Prison», Correctional Service, programs, children of incarcerated fathers
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon