Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Borte bra, hjemme best? - En kvalitativ studie av voksne brukeres opplevelser i møte med ambulante akutteam og ambulante oppfølgingsteam i psykisk helsevern

Høgskolen i Sørøst-Norge

knutolini@outlook.com

f. 1987

Master i psykisk helsearbeid. Bachelor i sosialt arbeid. Sosialarbeider. Forsker v/senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørøst-Norge

NTNU

skender.e.redzovic@ntnu.no

f. 1973

PhD. Instituttleder, NTNU, Institutt for anvendt sosialvitenskap

Sammendrag

Formålet med denne studien var å undersøke opplevelsen til voksne brukere i møte med ambulante akutteam og oppfølgingsteam. Fem informanter i alderen 28–41 år ble dybdeintervjuet om sine opplevelser etter å ha fått hjelp med teamene. Funnene i denne studien peker på at hjemmebehandling fra ambulante akutteam og oppfølgingsteam kan være til god hjelp gjennom et sykdomsforløp. Fire av informantene forteller på ulike måter at hjelpen de fikk var på egne premisser i en kontekst de opplevde som en styrke. Disse informantene beskriver et godt tillitsforhold til hjelperne og at de lærte noe i behandlingen. En av informantene opplevde imidlertid at teamet ikke møtte behovene hennes, men i stedet var mest opptatt av medisiner. Mer forskning rundt negative erfaringer med ambulante akutteam og oppfølgingsteam er nødvendig.

Nøkkelord: ambulante akutteam, hjemmebehandling, brukererfaring, psykisk helsearbeid, psykisk helsevern, kvalitativ studie

Abstract

The aim in this study was to collect in-depth knowledge from adults with user experience of receiving treatment from home treatment/crisis resolution teams. Five adult users aged 28–41 years were interviewed about their experiences with HT/CR. This study points out that home treatment can be experienced as a positive and trustworthy service. Resources in the home context, treatment that focused on what the informants experienced as most important, and trusting the team members, were important elements, all crucial for good mental health work and recovery. However, one of the informants experienced home treatment as a failure and reported that the main focus of the team was to hand out medicine. More research on negative experiences with HT/CR is needed.

Keywords: crisis resolution teams, home treatment, mental health work, user experience, qualitative research
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon