Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Bidrar opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner til økt brukertilfredshet hos beboerne i et lavterskel hybelhus?

Folkehelseinstituttet

lgjersing@gmail.com

f. 1975

Sykepleier. Master of Public Health. Ph.D. Forsker, Folkehelseinstituttet, avd. SIRUS

Høgskolen i Sørøst-Norge

stian.biong@hbv.no

f. 1961

Sykepleier. Master og doktor i folkehelsevitenskap. Professor, Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus

Sammendrag

Studien beskriver brukertilfredsheten med samarbeid før, under og etter en intervensjon for å øke miljøarbeideres kompetanse i språk og språkobservasjoner i et lavterskel hybelhus. Beboere fra to andre hybelhus uten intervensjon var kontrollgruppe. Forskjeller i gjennomsnittsskår mellom beboere i hybelhus med og uten intervensjon ble undersøkt med Students t-test. Før og under intervensjonen var beboerne ved hybelhusene uten intervensjon i gjennomsnitt litt mer fornøyd med samarbeidet med ansatte. Etter intervensjonen var det beboerne fra hybelhuset med intervensjon som var mest fornøyd. Opplæring av ansatte i språk og språkobservasjoner kan gi økt tilfredshet blant beboerne når det gjelder samarbeidet med ansatte.

Nøkkelord: rusproblemer, samarbeid, miljøterapi, beskrivende statistikk, Students t-test

Abstract

This study describes user satisfaction with staff collaboration and support, within a low-threshold housing facility, before, during and after a staff intervention. The intervention aimed to increase staff knowledge of language and language observations. Residents in two similar housing facilities were included as a control group. Differences in mean scores were examined using student’s t-test. Before and during the intervention, residents without intervention were more satisfied with their collaboration and support from staff, but four months later, the residents with intervention were more satisfied. Staff training in languages and language observations may be beneficial for residents in low-threshold housing facilities.

Keywords: substance abuse problems, collaboration, milieu therapy, descriptive statistics, student’s t-test
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon