Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på». Om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentre innen psykisk helsetjeneste i kommunene

Universitetet i Agder

inger.b.larsen@uia.no

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier og professor, Ph.d., Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

ARA døgnenhet Byglandsfjord

elianneharaldstad@gmail.com

f. 1984

Sosionom med mastergrad i psykisk helsearbeid ved ARA døgnenhet, Byglandsfjord

Kristiansand kommune

thkeidsa@online.no

f. 1977

Sosionom med mastergrad i psykisk helsearbeid i Kristiansand kommune

Sammendrag

Artikkelen setter søkelyset på kommunale bofellesskap og dagsentre beregnet for mennesker med psykiske lidelser. Målet er å få kunnskap om hvilken betydning disse stedene kan ha for sosial integrering, normalisering og levekår. Gjennom deltakende observasjon kommer det frem at brukerne trives og er mindre ensomme, men stedene bærer preg av en videreføring av de tidligere institusjoners tilbud. Studien viser at stedene er med på å gi mennesker som trenger hjelp, en bedre hverdag, men at det fortsatt er en vei å gå med tanke på sosial integrering, normalisering og bedring av levekår.

Nøkkelord: bofellesskap, dagsenter, integrering, normalisering, levekår, psykisk helse

Abstract

This article looks at supported housing and day centres for people with mental health problems. The aim is to investigate the importance these places might have for social integration, normalization and living conditions. Data collected from participant observation show that people are satisfied and less lonely, but that the places appear as a continuation of the former institutional care. The study shows that the places contribute in making everyday life better for people but there is work remaining to reach the goals of social integration, normalization and improved living conditions.

Keywords: supported housing, day centre, integration, normalization, living conditions, community mental health
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon