Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Verdien av gode samtaler om livet

eilin_dehli@hotmail.com

f. 1985

Bachelor i kultur- og samfunnsfag, master i filosofi. Sertifisering som filosofisk praktiker og videreutdanning i psykisk helsearbeid

Norsk sammendrag

Denne artikkelen omhandler filosofiske samtaler og hvordan disse kan bidra til å fremme bedring av psykisk helse og psykisk lidelse. Et godt eksempel på slike samtaler er å finne i utøvelsen av filosofisk praksis, et samtaletilbud der et tema eller en utfordring blir gjenstand for filosofisk refleksjon. Sentrale etiske prinsipper er respekten for den andres autonomi, likeverd og at vi alle møter verden med de samme grunnvilkår. Gjennom en analyse av muligheter, verdier og sentrale eksistensielle begreper kan brukere finne mening i livet på tross av sykdom eller lidelse.

Nøkkelord: filosofiske samtaler, filosofisk praksis, terapi, bedring

Abstract

This article discusses philosophical dialogues, and how these can promote recovery from mental illness. A good example of such dialogues exists in the exercise of philosophical practice: a counselling service where a topic or problem becomes the subject of philosophical reflection. Key ethical principles are: respect for the other's autonomy, equality, and that we all face the world with the same basic conditions. Through an analysis of opportunities, values and key existential concepts, users of mental health services can find meaning in life despite illness or disorder.

Keywords: philosophical dialogue, philosophical practice, therapy, recovery
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon