Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Ung med virkning? Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere

aida@mhu.no

f. 1990

Master i sosialantropologi. Organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom

terje.olsen@nforsk.no

f. 1967

PhD, sosiologi. Seniorforsker ved Norlandsforskning, Bodø

Sammendrag

Brukermedvirkning er både et lovkrav og «moteord» på flere velferdsområder. Likevel viser det seg at god og aktiv brukermedvirkning i mange tilfeller er vanskelig å få til i praksis. Ikke minst gjelder dette i tilfeller der tjenestene er rettet til ungdom. Artikkelen drøfter erfaringer fra Mental Helse Ungdom (MHU) og deres utviklingsprosjekt rettet mot å dyktiggjøre unge mennesker i å medvirke i ulike typer av råd, brukerforum og utvalg innen velferdstjenestene. Artikkelen diskuterer hvordan slik opplæring kan gjøre unge mennesker med brukererfaring oppmerksomme på de mange ulike former for åpne og skjulte maktmekanismene som møter dem i rollen som brukermedvirkere.

Nøkkelord: unge, psykisk helse, brukermedvirkning, deltakelse, innflytelse, makt

Abstract:

User participation is a buzzword as well as a legally established principle in the planning and implementation of most public welfare services. This principle is, however, not necessarily easy to live up to in practical life. In particular, we see that there are problems in involving young people with mental health problems in this role. This article discusses the results from a program targeted to train and prepare young people with personal experience of mental health services to be competent user participants.

Keywords: youth, mental health, user participation, influence, power
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon