Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Psykisk helsearbeid ved norske incestsentre

Høgskolen i Østfold

kaare.t.pettersen@hiof.no

f. 1954

Doktorgrad i sosialt arbeid. Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold

Sammendrag

Artikkelen baserer seg på et empirisk materiale innsamlet ved intervju av ledere ved 19 av de 20 incestsentrene i Norge samt intervju av 13 ansatte ved ett av sentrene. Forskningsspørsmålet er: Hva kjennetegner det psykiske helsearbeidet som utføres ved de norske incestsentrene? Studien viser at alle sentrene har fokus på den utsattes krenkede verdighet, og det psykiske helsearbeidet kjennetegnes ved seks forhold: trygghet, nærhet, kjærlighet, tilhørighet, anerkjennelse og respekt (Pettersen, 2013).

Nøkkelord: norske incestsentre, seksuelle overgrep, verdighet, psykisk helsearbeid

Abstract

Abstract: The empirical data used in this article is based upon interviews with leaders from 19 of the 20 incest centres in Norway and interviews with 13 workers from one of these centres. The research question is: what characterises the mental health work carried out in these centres? The study shows that they all focus on a violated dignity, and their mental health work rests on by six factors: security, intimacy, love, belonging, recognition, and respect (Pettersen, 2013).

Keywords: Norwegian incest centres, sexual abuse, dignity, mental health work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon