Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Nettverksarbeid - gjøres det? Registrering av nettverksarbeid som en kvalitetsindikator i psykisk helsearbeid

karina.sebergsen@unn.no

f. 1958

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, hovedfag i sykepleie og helsefag. Psykiatrisk sykepleier. Spesialkonsulent. Ph.d.-student. Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

heidi.susann.emaus@unn.no

f. 1969

Sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og familieterapi. Psykiatrisk sykepleier og fagutvikler ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

ingvild.hegstad.dahl@unn.no

f. 1980

Sykepleier med master i psykisk helse. Psykiatrisk sykepleier. Fagutviklingssykepleier. Universitetssykehuset Nord-Norge, Psykisk helse- og rusklinikken, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

Sammendrag

Samarbeid mellom brukeren av psykisk helse- og rustjeneste, pårørende og helsepersonell er dokumentert som god kvalitet i behandling. Dette kan tilbys gjennom nettverksarbeid. I artikkelen beskrives utvikling av et registreringsverktøy for nettverksarbeid. Forfatterne spør: Kan registrering av nettverksarbeid anvendes i behandling innenfor psykisk helse- og rusarbeid til voksne personer, og kan registreringen bli en kvalitetsindikator? Registreringen informerer og dokumenterer i hvilken grad nettverksarbeid tilbys i behandling. Resultatene fra registreringen kan bidra til å utvikle behandlingstilbudet som inkluderer nettverksarbeid. Registreringen kan implementeres som en prosessindikator for kvalitet i behandlingen.

Nøkkelord: kvalitetsindikator, nettverksarbeid, relasjonell tilnærming, nettverksorientert tilnærming

Abstract

It is documented that cooperation between users of mental health care, their family members and health professionals insures good quality of treatment. Such cooperation can be offered in a network treatment approach. This article describes the development of registration of such treatment. The authors’ questions are: can registration of a network treatment approach be used in treatment of adults, and can such registration become a quality indicator of treatment? This registration informs and documents the extent to which a network treatment approach is offered. The results contribute to improving treatment that includes a network treatment approach. This registration can be implemented as a process indicator for the treatment quality.

Keywords: quality indicator, a network treatment approach, relational perspective, network-oriented perspective
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon