Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Innenfrakunnskap om årsaker til truende atferd eller aggresjon og alternativer til bruk av tvangsmidler

Sørlandet Sykehus

meinbu@gmail.com

f. 1983

Master i psykisk helsearbeid. Spesialsykepleier ved Sørlandet Sykehus

Universitetet i Agder

inger.b.larsen@uia.no

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier og professor, Ph.d., Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Sammendrag

Studien beskriver hva mennesker som har vært tvangsinnlagt i akuttavdelinger i psykisk helsevern, mener har bidratt til at de var truende eller utagerende, og hvordan tvangsmiddelbruk kunne vært unngått. Fem personer som hadde vært innlagt ved akuttavdelinger i Norge, ble intervjuet. Funnene er: a) Enkelte regler ble betegnet som meningsløse og provoserende, og kunne utløse truende atferd/utagering. b) Tiltak som skulle hjelpe pasienten, slik som skjerming, tvangsmedisinering eller beltelegging, ble beskrevet som provoserende og kunne resultere i trusler eller utagering. c) Alle informantene savnet mellommenneskelig kontakt i form av omsorg og samtaler, noe som ble løftet fram som alternativer til tvangsmidler.

Nøkkelord: akuttpsykiatri, utagering, tvang, pasienterfaringer, skam, kvalitative intervju

Abstract

The study describes what people who had been involuntarily admitted to acute mental health wards thought what had made them threatening and aggressive, and how physical restraint could have been prevented. Five persons formerly involuntarily admitted in Norway were interviewed. The findings are: (a) Some of the rules were regarded as unnecessary and could result in threatening/aggressive behavior; (b) actions intended to help the patient, such as seclusion, compulsory medication or restraint, were described as provocative and could result in verbal threats or acting out; (c) all the respondents missed interpersonal contact in the form of care and conversations, which was suggested as an alternative to physical restraint.

Keywords: acute psychiatric ward, aggression, restraint, patient experiences, shame, qualitative interview
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon