Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri

Universitetet i Agder

anders.j.w.andersen@uia.no

f. 1965

Førsteamanuensis, Dr. PH, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

inger.b.larsen@uia.no

f. 1954

Psykiatrisk sykepleier og professor, Ph.d., Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder

Universitetet i Agder

terje.e.fredwall@uia.no

f. 1973

Førstebibliotekar, Ph.d., Universitetet i Agder

Sammendrag

I denne artikkelen analyseres tolv norske lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri, publisert i perioden 1877–2012. Studien viser at lærebøkene jevnt over benytter psykiatrihistoriens grusomheter til å legitimere dagens praksis. Lærebøkene framstiller også i stor grad sykepleiere som underordnet legene. Til tross for at sykepleierne på ulikt vis tilstreber selvstendighet og knytter til seg andre fag enn psykiatri, er den gjennomgående kunnskapen som formidles, et psykiatrisk syn på psykiske lidelser. I artikkelens siste del diskuteres disse funnene i lys av pasienthistorier om krenkelser og manglende omsorg.

Nøkkelord: makt, yrkesautonomi, psykiske lidelser, psykiatrihistorie, profesjoner

Abstract

This article analyses Norwegian textbooks in psychiatric nursing and psychiatry, published between 1877 and 2012. The study shows that the textbooks mainly make use of the dark history of psychiatry to legitimize the practice of today. The textbooks also generally present nurses as subordinate to physicians. Despite the nurses’ striving for independence by emphasizing other subject areas than psychiatry, the knowledge is characterized by a psychiatric perspective on mental health problems. In the final part of the article, these findings are discussed in light of patients’ experience of insulting treatment and lack of care.

Keywords: power, professional autonomy, mental disorders, history of psychiatry, professions
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon