Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Att leva med ADHD. En intervjustudie av ungdomar med koncentrationssvårigheter med fokus på deras vardagsliv och sociala relationer

Høgskolen i Østfold

roe@hiof.no

f. 1966

PhD, dosent i sosialt arbeid, Høgskolen i Østfold

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Trollhättan

maria.b.carlsson@vgregion.se

f. 1971

Psykolog, specialist i klinisk psykologi, NU-Sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin, Trollhättan

Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar med ADHD (AttentionDeficit/Hyperactivity disorder) upplever sitt vardagsliv. Tolv ungdomar, 6 pojkar och 6 flickor 15–17 år, intervjuades om upplevelserna att leva med ADHD. Tre fjärdedelar av ungdomarna diagnostiserades under högstadiet (14–16 år). Samtliga ungdomar hade blivit hjälpta av medicinering avseende kärnsymtomen i ADHD och flertalet kunde koncentrera sig bättre i skolan. Några av ungdomarna upplevde negativa personlighetsförändringar av medicineringen. Ungdomarna umgicks med vänner och hade kärleksrelationer. Stödet från mamman var centralt i livet. Stödet i grundskolan varierade från assistent till nästan inget stöd alls och för flera av ungdomarna minskade stödet i gymnasieskolan. Ungdomarna hade låg grad av uthållighet när de var engagerade i fritidsaktiviteter. En del av ungdomarna oroade sig inför körkortet. De hade planer för ett vuxenliv med arbete och familj.

Nøkkelord: ADHD, ungdomar, vardagsliv, koncentration, social interaktion, uthållighet, framtidsplaner

Abstract

The purpose of this study was to investigate how adolescents with ADHD (Attention deficit / hyperactivity disorder) experience their everyday lives. Twelve youngsters, six boys and six girls, aged 15–17, were interviewed about their experience of living with ADHD. Three-fourths of the adolescents were diagnosed during middle school, aged 14–16 years old. All the adolescents had been helped by medication regarding the core symptoms of ADHD, and the majority could concentrate better in school. Some of the adolescents experienced negative personality changes due to the medicine. Adolescents socialized with their friends and had boyfriend / girlfriend relationships. The support from the mother was central in life. The support in primary school ranged from having an assistant to almost no support at all; moreover, for several of the adolescents, the support declined in secondary school. The adolescents had a low degree of endurance when they were engaged in recreational activities. Some of the adolescents had concerns about getting their driver’s license. They had plans for an adult life with work and family.

Keywords: ADHD, youth, everyday life, concentration, social interaction, endurance, future plans
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon