Dette nummeret av Tidsskrift for psykisk helsearbeid har egne og andres historie som en rød tråd. Flere av artiklene ser på den historiske utviklingen på psykisk helsefeltet. Disse artiklene blir utfylt med viktige historier fra det levde liv.

Vi kan begynne med egenopplevde historier. Linda Garvik gir et godt eksempel på hvordan vi, gjennom åpenhet, kan redusere stigma og fordommer som finnes i forbindelse med psykiske lidelser. Hun viser hvordan hennes «sorte gull» er en kilde til å møte andres utfordringer og hjelpe dem på deres vei. Thea Kristine Finstad har gjort seg noen refleksjoner rundt det at det kan være vanskelig å få helsepersonell til å lytte til hva en har å si som en ung pasient, og hvilke utfordringer hun har møtt ved å komme tilbake til livet etter en tilfriskning fra alvorlig sykdom. Marit Røraas Andersen gjør seg mange tanker om hvordan det er å få et barn med utviklingshemming, hvilke hindringer de har støtt på, og hvordan overgang fra barn til voksenliv kan by på store problemer. Gro Harestad har skrevet et essay om hvordan hun har opplevd å bruke skriving som terapiform. Hvordan kan det å skrive ut sine tanker skape en bevissthet rundt sin egen historie og utvikling?

I artikkelen til Stian Biong, Eli Jorid Sveipe og Edle Ravndal «Alt verker og alt har satt seg fast»: Om pårørendes erfaringer med overdosedødsfall gir forfatterne oss en unik innsikt i hvordan det kan oppleves å tape sin kjære til en overdose. Hvordan det er å sitte igjen som mor eller kjæreste til en som sto nederst på vårt samfunns rangstige – rusmisbrukeren. I Grethe Marit Delås’ fagartikkel møter vi personer som har opplevd en barndom med alkohol og skamfølelse. Joar Tranøys historiske artikkel «Pleierutfordringer under etableringen av miljøterapi i norsk psykiatri» beskriver hvordan framveksten av en ny pleierrolle innen psykisk helsevern forrykket maktbalansen i systemet. Gjertrud Husøys artikkel ser på den historiske utviklingen av brukerperspektivet i psykisk helsevern. Essayet som kommer fra et samarbeidsprosjekt i Vestre Viken Helseforetak som heter «God psykisk helse – fra hva til hvordan», viser hvordan brukererfaringer utvikler og kvalitetsforbedrer et forskningsprosjekt.

Gro Frøyen og Rob Bongaardt har evaluert et undervisningsprogram innen psykisk helse som kalles Venn1. Kjetil Frøylands artikkel ser på uttrykket «å stå langt fra arbeid», og hvilke samfunnsmessige konsekvenser bruken av dette uttrykket har. Ane Moltkes artikkel «Vaner – et perspektiv på hverdagslivet» er både et annerledes og utforskende bidrag som ser på vanens makt og hvor vanskelig det er å legge vaner fra seg. Harald Sommerin Simonnæs tar for seg pasienters historier, og har et kritisk blikk på hvordan terapeuter er tro til andres historier når den skal gjenfortelles i journaler.

Dette nummeret kan også skilte med flere anmeldelser. Den ene boken handler om pårørendes rolle i helse- og omsorgstjenesten, og er anmeldt av Arne Johansen. Neste bidrag ser på en liten guide til å forstå forskning bedre. Det er også plass til en liten anmeldelse av et nyskapende prosjekt ved Abup Kristiansand.

Dette er et innholdsrikt nummer som jeg håper vil falle i smak. God lesning!