Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Alt verker og alt har satt seg fast»: Om pårørendes erfaringer med overdosedødsfall

Universitetet i Oslo

edle.ravndal@medisin.uio.no

f. 1945

Cand.sociol., dr.philos. Professor, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Senter for rus- og avhengighetsforskning

DPS Aust-Agder – Poliklinikk Øst, Tvedestrand

elijoridsveipe@gmail.com

f. 1962

Sykepleier. Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Master i psykososialt arbeid. DPS Aust-Agder – Poliklinikk Øst, Tvedestrand

Universitetet i Oslo

stianbio@medisin.uio.no

f. 1961

Sykepleier, master og doktor i folkehelsevitenskap. Forsker, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Senter for rus- og avhengighetsforskning

Sammendrag

Gjennom systematisk tekstkondensering av data fremkommet gjennom intervjuer og fokusgruppe med åtte pårørende som hadde mistet et familiemedlem i overdose, beskriver denne studien erfaringer knyttet til slike dødsfall. Hovedfunnet er at erfaringene kan beskrives som at alt verker og alt har satt seg fast. Dette handler om både langvarige og akutte følelsesmessige og eksistensielle belastninger. Det handler også om kulturelle og strukturelle forhold som stigma, forholdet til hjelpeapparatet og mangel på uoppfordret støtte og hjelp.

Nøkkelord: Rusproblemer, overdose, pårørende, intervju, fokusgruppe, systematisk tekstkondensering.

Abstract

Using systematic text condensation of data obtained from interviews and focus groups with eight relatives who had lost a member of their family from an overdose, this study describes experiences related to such deaths. The main finding was that these relatives’ experiences can be described as I hurt all over and feel all tied up in knots. This is about both long-term and acute emotional and existential strain. The study is also about cultural and structural factors such as stigma, one’s relationship to the caring services and lack of unsolicited support and help.

Keywords: Drug problems, overdose, relatives, interview, focus group, systematic text condensation.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon