Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Å «stå langt frå arbeid» - Refleksjonar og førestillingar om kven som kan jobbe

kjetil.froyland@afi.hioa.no

f. 1968

Idéhistoriker og forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Høgskolen i Oslo og Akershus

  • Side: 307-316
  • Publisert på Idunn: 2015-12-08
  • Publisert: 2015-12-09

Sammendrag

Denne artikkelen reflekterer over uttrykket «å stå langt frå arbeid». Uttrykket framstår som godt innarbeida blant politikarar, byråkratar, forskarar og praktikarar, og synest vera knytt til følgande førestilling: Personar med psykiske eller andre helsevanskar må løyse utfordringane deira før dei kan inkluderast i ordinært arbeid. Bruk av uttrykket – sjølv om det ikkje er tenkt slik – kan bidra til å skape eit bilete av at visse grupper «står langt frå arbeid», sjølv om forsking konkluderer motsett. Forfattaren argumenterer med støtte i Supported Employment og Recovery-forskinga for å adressere inkluderingsevna til fellesskapet og hjelpeapparatet i staden for å individualisere utfordringane med arbeidsinkludering.

Nøkkelord: Supported Employment, Recovery, arbeidsinkludering, arbeidsklar.

Abstract

This article discusses the Norwegian term «å stå langt frå arbeid» («to be far from employment»). The term seems well established among politicians, bureaucrats, researchers and practitioners and is associated with the following idea: people with mental or other health difficulties must resolve their challenges before they can be included in the job market. Use of the term – even if not intended – can create the image that certain groups cannot actually participate in open employment, even if research concludes the opposite. The author argues by referring to Supported Employment and Recovery research that one should address the inclusion skills of helpers and community instead of individualizing the challenges of work inclusion.

Keywords: Supported Employment, Recovery, job-inclusion, work-ready.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon