Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Utviklingshemming, autisme og schizofreni: En pasienthistorie om kommunale tjenester

f. 1958

Ph.d., helseviter og psykiatrisk sykepleier fra Universitetet i Oslo. Leder av regional kompetanseenhet psykiatri, utviklingshemming/autisme ved Oslo universitetssykehus HF

uxtlba@ous-hf.no

f. 1979

Kognitiv terapeut. Vernepleier med videreutdanning i utviklingshemming og psykisk lidelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Fagansvarlig hos Omsorgspartner

tarjei.hovden@omsorgspartner.no

  • Side: 239-248
  • Publisert på Idunn: 2015-09-23
  • Publisert: 2015-09-23

Forskningslitteratur på psykoselidelser hos mennesker med samtidig utviklingshemming og autisme er begrenset, særlig med tanke på psykososiale tilnærminger og miljøbehandling. Artikkelen belyser hvordan sentrale miljøfaktorer innen psykisk helsearbeid kan tilpasses i kommunale tjenester når brukeren har et komplekst lidelsesbilde med utviklingshemming, autisme og schizofreni. Kommunikasjonsferdigheter hos kommunale tjenesteytere inkluderer å tilpasse seg brukerens individspesifikke behov, tilpasse samhandling til personens ulike sykdomsfaser og ha forståelse for stressorer. Suksessfaktorer er knyttet til sensitivitet overfor grad av symptombelastning, dagsformsvingninger og stor tålmodighet med tanke på progresjon.

Nøkkelord: utviklingshemming, autismespekterforstyrrelse, schizofreni, miljøbehandling

Psychoses in people with intellectual disabilities and additional autism has been sparsely studied, especially regarding psychosocial interventions and milieu therapy in particular.

The present article illuminates how factors impacting milieu therapy may be adapted for people with complex conditions receiving local psychiatric services. Communication skills in community caregivers include taking the indvidual client needs into account, adjusting to the client’s shifting phases of illness, and knowledge of stressors. Success criteria encompass sensivity related to symptom burden, daily symptom fluctuations, and being patient in relation to symptom relief.

Keywords: intellectual disabilities, autism spectrum disorder, schizophrenia, milieu therapy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon