Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Stödjande samtal som psykologisk behandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) - En intervjustudie av hur kuratorer inom specialistsjukvård använder strukturerat samtal i arbetet med patienter och anhöriga

Høgskolen i Østfold

f. 1966

PhD, Dosent i sosialt arbeid, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold

rikard.o.eriksson@hiof.no

Umeå universitet

f. 1966

MSc, kurator, PhD-student, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

hans.ek@vgregion.se

Karlstad universitet

f. 1987

Forskningsassistent, Avdelningen för sociala och psykologiska studier, Karlstad universitet

Linda.schnelzer@hotmail.se

  • Side: 206-216
  • Publisert på Idunn: 2015-09-23
  • Publisert: 2015-09-23

Sammanfattning

Trots den tydliga begreppsliga avgränsningen av vad stödjande samtal är och inte är, kvarstår det faktum att stödjande samtal som klinisk praxis inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) rymmer en mängd olika handlingar och förhållningssätt. Syftet med studien var att undersöka vad kuratorer inom BUP beskriver att de gör i praktiken när de har stödjande samtal med patienter och anhöriga. I denna studie intervjuades 11 yrkesverksamma kuratorer från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i västra Sverige. Fyra centrala teman beskrivs i resultatet: 1) Det värdefulla lyssnandet, 2) Arbetsallians, 3) Integrerad arbetsform, 4) Hopp. Det stödjande samtalet kan beskrivas som en behandlingsåtgärd med hög komplexitet. I åtgärden integreras grundläggande samtalsmetodik med aspekter från olika psykologiska teorier och metoder. I åtgärden integreras också kuratorns arbets- och livserfarenheter. Kuratorer inom BUP gör följande när det har stödjande samtal med patienter och anhöriga: De skapar förtroende och tillit mellan behandlare, patient och anhörig. De synliggör och bekräftar patientens psykiska lidande och de vardagsproblem som är knutna till deras svåra situation. De integrerar sina arbets- och livserfarenheter i mötet med patient och anhörig. De har en pragmatisk hållning till psykologisk teori. De inger hopp om förbättring av patientens psykiska lidande och vardagsproblem.

Nøkkelord: kurator, barn- och ungdomspsykiatri, psykologisk behandling, stödjande samtal

Supportive conversation as a clinical practice within the Child and Adolescent Psychiatric Services (CAP) accommodates a variety of actions and attitudes. The aim of this study was to examine what counsellors within CAP do when they have supportive conversations with patients and families. Eleven professional counsellors from the CAP were interviewed. Thematic analysis was chosen as the processing method of data. Four key themes were described in the results: 1) The valuable listening, 2) Work alliance, 3) Integrated working method and 4) Hope. The supportive conversations can be described as a treatment measure with high complexity. The measure integrates basic conversational methods with aspects from various psychological theories and methods. The measure also integrates the counsellor’s work and life experiences. This study introduces the concept of integrative counselling to summarise the counsellor’s work using supportive conversations within the CAP.

Keywords: supportive conversation, child psychiatry, counsellor, treatment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon