Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Individualbehandleres erfaringer med traumespesifikk gruppebehandling på et mindre DPS

DPS Vest-Finnmark

f. 1980

Psykologspesialist, dr.psychol., DPS Vest-Finnmark

signestige@hotmail.com

DPS Vest-Finnmark

f. 1973

Psykologspesialist, cand.psychol., DPS Vest-Finnmark

bekem@online.no

DPS Vest-Finnmark

f. 1955

Psykiatrisk sykepleier og kunst- og uttrykksterapeut, DPS Vest-Finnmark

Kjersti.Utstol@finnmarkssykehuset.no

  • Side: 229-238
  • Publisert på Idunn: 2015-09-23
  • Publisert: 2015-09-23

Ny norsk forskning viser at en av tre har opplevd vold eller overgrep i løpet av livet. Slik eksponering øker risikoen for psykiske og somatiske helseplager. Traumespesifikk behandling er derfor viktig, men kan være utfordrende ved mange distriktpsykiatriske sentre (DPS) på grunn av små fagmiljø. Gruppebasert behandling kan styrke det traumespesifikke behandlingstilbudet ved mindre DPS, men vil også påvirke de kliniske oppgavene til individualbehandlere. De to første årene som traumespesifikk gruppebehandling ble tilbudt ved DPS Vest-Finnmark, gjennomførte vi to fokusgruppeintervjuer for å utforske individualbehandlernes erfaringer med behandlingstilbudet. Funnene belyste opplevde utfordringer som rolleusikkerhet blant individualbehandlerne, men også opplevelser av økt kompetanse og et styrket behandlingstilbud.

Nøkkelord: traume, stabiliseringsgruppe, introduksjon av nytt behandlingstilbud, terapeutperspektiv, helsetjeneste

New research shows that one-third of all Norwegians have been exposed to some type of violence or abuse. Such exposure increases risk of mental and somatic health problems. Trauma-specific treatment is therefore important, but can be challenging in decentralized clinics due to small units. Group-based treatment can improve trauma-specific treatment in smaller clinics, but will influence the clinical tasks of all therapists. The first two years that trauma-specific group treatment was offered at the district psychiatric centre (DPS) of Western Finnmark, two focus group interviews were carried out to explore individual therapists’ experiences with this treatment. Findings pointed to experienced challenges, such as uncertainty of therapist role, but also experienced gains, such as increased competence.

Keywords: trauma, stabilization group, introduction of new treatment, therapist perspective, health care provision
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon