Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}

Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?

SINTEF Teknologi og samfunn

f. 1946

Seniorforsker, MD, Ph.d., SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling helse

sissel.steihaug@sintef.no

SINTEF Teknologi og samfunn

f. 1955

Seniorrådgiver, Cand.polit., SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling helse

Jan.W.Lippestad@sintef.no

  • Page: 217-228
  • Published on Idunn: 2015-09-23
  • Published: 2015-09-23

I dette prosjektet utforsker vi hvilke aspekter ved arbeidsrehabilitering som mennesker med en schizofrenidiagnose mener er viktige for å komme i arbeid. Tjueen deltakere er intervjuet om sine erfaringer. Å være i arbeid tillegges stor betydning for verdighet, fellesskap og struktur i hverdagen. For å oppnå arbeid vektlegger deltakerne tett oppfølging over lang tid av en kompetent og trygg hjelper som forstår hva de sliter med, som formidler håp, og som hele tiden har oppmerksomheten rettet mot arbeid. Samarbeid mellom ulike hjelpere er vesentlig. I artikkelen diskuteres hvordan slik oppfølging kan ivaretas innen det norske helse- og velferdssystemet.

Nøkkelord: arbeidsrehabilitering, schizofreni, tverrfaglig samarbeid

In this project the authors explored what aspects of vocational rehabilitation people with a schizophrenia diagnosis see as important to obtain work. Twenty-one participants were interviewed about their experiences. Work is considered important for dignity, sense of community and daily structure. To obtain work the participants emphasized the need for follow-up by competent and trustworthy helpers who understand what they are struggling with, who can convey hope, and who are continuously focused on getting them back to work. Collaboration between helpers is crucial. We discuss how follow-up can be organized within the Norwegian health and welfare system.

Keywords: vocational rehabilitation, schizophrenia, interdisciplinary collaboration
Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.