Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Brukermedvirkning og samarbeid - vanskelige mål å kombinere?

Høgskolen i Østfold

f. 1973

Psykologspesialist, cand.psychol., DPS Vest-Finnmark

gunnar.v.hansen@hiof.no

Høgskolen i Østfold

f. 1949

Professor, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfag

helge.ramsdal@hiof.no

  • Side: 196-205
  • Publisert på Idunn: 2015-09-23
  • Publisert: 2015-09-23

Denne artikkelen bygger på den evalueringen vi har gjort av prosjektet «Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike» (Romeriksprosjektet) der en av målsettingene var økt brukermedvirkning. Vi har gjennomført dokumentanalyser, intervjuer med deltakere og brukerrepresentanter i prosjektet, og observasjoner av diskusjonene om tiltak og tjenester for brukerne på noen møteplasser i prosjektet. I denne artikkelen bruker vi beslutningsteori for å analysere hvordan målsettingen om brukermedvirkning er ivaretatt. Vi konkluderer med at brukerne i liten grad er representert der de faktiske beslutningene tas. På bakgrunn av dette stiller vi spørsmål om hva satsingen på ulike samarbeidsteam får for brukermedvirkningen.

Nøkkelord: ROP-brukere, samarbeid, team, brukermedvirkning

In this article, the authors analyze a project established between a hospital and seven municipalities, in which these institutions had collaborative teams in mental health, and in which one of the objectives was to increase user involvement. The study is based upon ethnographic methods, with document analyses, interviews with participants and user representatives in the project, and observations of the meeting-places where there was discussion about what kind of services should be provided to the users. Based on the data, the authors conclude that users are rarely represented in forums where actual decisions regarding service provision are made. Based upon these findings, the authors discuss how various collaborative teams might contribute to increased user participation.

Keywords: addiction and mental health problems, collaboration, teams, user involvement
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon