Samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009) la føringer for et mer helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud. Med finansiering fra Helsedirektoratet ble Romeriksprosjektet opprettet for å iverksette et systematisk og forpliktende samarbeid i psykisk helsearbeid. Samhandling på tvers av tjenester er nødvendig for å få til et bedre samarbeid rundt brukerne. Dette er imidlertid krevende. Denne artikkelen beskriver samhandlingserfaringene sett fra behandlernes side.