Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Kroppen i styringsdokumenter for psykisk helsearbeid

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og tilknyttet Universitetet i Oslo

aletteo@hotmail.com

f. 1959

Fysioterapeut. Master i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Hedmark. Klinisk praksis i psykomotorisk fysioterapi, Nymosvingen i Lillehammer. Hospitant i FYSIOPRIM, Universitetet i Oslo og kursleder Norsk Fysioterapeutforbund

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og professor i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen

Eline.Thornquist@hib.no

f. 1947

Fysioterapeut. Utdannet forsker ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Professor ved Høgskolen i Bergen. Klinisk praksis i psykomotorisk fysioterapi ved Nesttunhjørnet Psykomotorisk Praksis, Bergen 

Sammendrag

Med utgangspunkt i en diskursanalyse belyser denne artikkelen hvordan kroppen forstås i styringsdokumenter for psykisk helsearbeid. Hensikten er å drøfte kroppsforståelse som grunnlag for ulike praksiser. Ifølge diskursanalytisk teori legger tekster både betingelser for og gjenspeiler praksis. Studien viser at kroppen og sammenhenger mellom psykisk og fysisk helse er lite tematisert, og at kroppen i dokumentene hovedsakelig knyttes til somatisk helse og fysisk aktivitet. Bare unntaksvis synes den forstått som meningsbærende og uttrykksfull og som kilde til innsikt og endring. Funnene drøftes i lys av perspektiver som utfordrer rådende språk og tenkning, og drøftingen løfter frem en forståelse der kroppens erfaring og meningsdimensjon ivaretas.

Nøkkelord: kroppen, helse, psykisk helsearbeid, diskursanalyse, fysioterapi

Abstract

The Body in Policy Documents regarding Mental Health Care Drawing on discourse analysis, this article explores how the body is understood in policy documents regarding mental health care. The purpose is to discuss conditions for various practices. According to discourse analytical theory, texts set the premise for and reflect practice. This study demonstrates that the body and relationships between mental and physical health are only to a limited extent described in the documents. The body, it seems, is mainly related to somatic health and physical activity and seldom presented as communicative and expressive – as a source of insight and change. Our findings are discussed in light of perspectives that challenge current language and highlight the body’s dimension of experience and meaning.

Keywords: body, health, mental health care, discourse analysis, physiotherapy
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon