Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Erfaringer med å få og ta ansvar for bedringsprosessen og sitt eget liv gjennom basal eksponeringsterapi (BET)

Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

roar.fosse@vestreviken.no

f. 1965

Psykolog og forsker, dr. philos. i FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

Helgelandssykehuset

ingridmalinmartinussen@hotmail.com

f. 1985

Psykolog ved BUP Rana, Helgelandssykehuset HF

Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

didrik.heggdal@vestreviken.no

f. 1961

Psykologspesialist og prosjektleder ved Seksjon for Psykoser og Sammensatte lidelser (SPS), Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

trudehenriette.alsos@sykehuset-innlandet.no

f. 1984

Psykolog ved Spesialpoliklinikken, Psykiatrisk avdeling Blakstad, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

jan.hammer@vestreviken.no

f. 1978

Spesialsykepleier med master i klinisk helsearbeid/psykisk helsearbeid. Rådgiver ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken

Sammendrag

Når mennesker tilbringer store deler av sine liv på døgnavdelinger i spesialisthelsetjenesten, er den tradisjonelle forklaringen at de har en «kronisk psykisk lidelse». Slike tilstander kan også være et resultat av en marginaliserende samhandling mellom pasienten og helsevesenet. Dette aktualiserer behandlingstilnærminger som vektlegger ansvar og autonomi. I artikkelen presenteres basal eksponeringsterapi (BET) og data fra en kvalitativ studie om hvordan personer som har gjennomført BET opplevde å få og ta ansvar for eget liv. Funnene som beskrives indikerer at vektlegging av bemyndigelse og overlatelse av ansvar for endring til den som er i behandling, kan være vesentlig for bedringsprosesser.

Nøkkelord: basal eksponeringsterapi, komplementær ytre regulering, ansvar, håp, bedringsprosesser, kvalitativ studie

Abstract

When people spend years of their lives as inpatients in mental health care, the traditional explanation is «chronic mental illness». Alternatively, such conditions may result from marginalizing interactions between the patient and the health care system. Treatment approaches are therefore needed that emphasize responsibility and autonomy. This article presents Basal Exposure Therapy (BET) and data from a qualitative study of how recipients of BET experienced to be assigned responsibility for their own lives. The findings indicate that empowerment and assignment of responsibility for change to the individual in treatment can be essential for recovery.

Keywords: Basal Exposure Therapy, complementary external regulation, responsibility, hope, recovery, qualitative study
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon