Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbeidsglede hos fagpersoner som møter unge voksne med sammensatte problemer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

ottar.ness@hbv.no

f. 1977

PhD, familieterapeut og førsteamanuensis i psykisk helsearbeid. Ansatt ved Senter for psykisk helse og rus, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Asker kommune

mariell.andersen@asker.kommune.no

f. 1971

Master i klinisk helsearbeid. Sykepleier i Asker Kommune

Sammendrag

Gjennom fenomenologisk-hermeneutisk vitenskapsteoretisk forankring ble data samlet inn ved hjelp av flerstegs fokusgruppeintervju. Studien beskriver helsearbeidernes arbeidsglede i arbeidet med unge voksne med sammensatte proplemer. Gjennom Kvale og Brinkmanns (2009) firetrinns analysemetode ble det identifisert tre hovedfunn: (1) Å ha arbeidsglede er viktig for å gjøre en god jobb, (2) Å ha håp påvirker arbeidsgleden, og (3) Å ha gode arbeidsbetingelser fremmer arbeidsglede. Studien belyser viktigheten av fleksible tjenester for at helsearbeiderne skal føle at de har mulighet til å gjøre en god jobb og opprettholde arbeidsgleden. Samtidig er håp en viktig faktor for arbeidsgleden.

Nøkkelord: ROP-lidelser, psykisk helsearbeid, arbeidsglede, helsearbeidere

Abstract

Through a phenomenological-hermeneutic theoretical approach data was collected using multistaged focus group interviews. The study describes health carers' work engagement in working with young adults with dual diagnosis. Kvale and Brinkmann (2009) four-step method identified three main findings: 1) Having work engagement is important to do a good job, (2) Having hope affects work engagement, and (3) Having good working conditions promote work engagement. The study highlights the importance of flexible services where health carers feel that they are able to do a good job and maintain work engagement. Hope is an important element in work engagement.

Keywords: Dual disorders, mental health, work engagement, health care workers
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon