Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

«Her tar de tingene i henda og gjør noe med det» - Om recovery-orienteringen i en kommunal ROP-tjeneste

f. 1980

Master i sosialt arbeid. Arbeider som sosionom i kommunen

annasabina@outlook.com

f. 1961

Sykepleier. Master og doktor i folkehelsevitenskap. Professor i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus.

stian.biong@hbv.no

  • Side: 51-60
  • Publisert på Idunn: 2015-03-12
  • Publisert: 2015-03-12

Sammendrag

Recovery ved samtidige lidelser er lite dokumentert i norsk kontekst. Denne studien baserer seg på individuelle intervjuer med 13 brukere med samtidige lidelser som mottok psykososial oppfølging fra et psykisk helse- og rusteam i en bydel i en stor by i Norge. Intervjuene ble analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Hovedfunnet var at deltakernes erfaringer med recovery-orienteringen i tjenesten kunne uttrykkes som Her tar de tingene i henda og gjør noe med det. Funnet antyder at livskvaliteten for brukerne er knyttet til relasjonene og samarbeidet med teamet om de områdene og de målene som brukerne synes er viktige.

Nøkkelord: recovery, samtidige lidelser, helsetjenester, systematisk tekstkondensering

Abstract

This study is based on individual interviews with 13 service users with co-occurant disorders who were receiving psycho-social follow-up from a mental health and substance abuse team in a large Norwegian city. The main finding was that the experience of the participants with recovery orientation in the service could be expressed in the following way: Here, they get a grip on things and do something about it. This finding suggests that the quality of life of the service users is connected to the relationships and co-operation of the team within areas and with goals the service users regard as important.

Keywords: recovery, co-occurant disorders, health services, systematic text condensation
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon