Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Flerstemt forskningssamarbeid innen psykisk helse: erfaringer fra Storbritannia og Norge

f. 1945

OBE Professor of Social Policy, Brunel University, Chair, Shaping Our Lives, the national disabled people’s and service users’ organisation and network

Peter.Beresford@brunel.ac.uk

f. 1978

Sosionom og erfaringskonsulent, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus

thereseaj@hbv.no

f. 1963

PhD MSc DipCOT PGCertLTHE, Senior Lecturer, School of Health and Human Sciences, University of Essex, England

wbryant@essex.ac.uk

f. 1952

Professor psykisk helsearbeid, PhD, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus

marit.borg@hbv.no

f. 1955

Professor psykisk helsearbeid, dr.polit., Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus

bengt.karlsson@hbv.no

  • Side: 62-70
  • Publisert på Idunn: 2015-03-12
  • Publisert: 2015-03-12

Sammendrag

Involvering av personer med psykiske helseproblemer i forskning er kommet på dagsordenen i ulike land. I artikkelen presenteres situasjonen innen dette området i Storbritannia og Norge. Vi belyser konkrete erfaringer med brukerinvolvert forskning i våre to land og diskuterer likheter og forskjeller, muligheter og barrierer. Brukerinvolvert forskning innebærer en kulturendring innen forskning, og utfordrer det dominerende kunnskapsgrunnlaget. De som kjenner temaet eller fenomenene som utforskes, deltar ideelt sett i hele forskningsprosessen. Samarbeidet kan foregå på ulike vis, og de økonomiske rammer er ofte begrenset. Tid til samtaler om roller og forventninger og demokratisk planlegging er viktig.

Nøkkelord: brukerinvolvering, forskning, kunnskap, psykisk helse, politikk, praksis

Abstract

Involving people with lived experiences of mental distress in research is on the agenda in many countries. In this paper we discuss the situation in Great Britain and Norway. We offer some concrete examples of user involved research and discuss similarities and differences, opportunities and challenges in our two countries. User involved research encompass a culture-change in the research communities, and challenge the dominant knowledgebase and traditional discourses. Those who have in-depth knowledge of the topic in focus and the phenomena to be explored participate in the whole research process. There are various ways of collaborative working and the funding is often limited. Providing sufficient time and resources for democratic planning and talking through roles and expectations is important.

Keywords: service-user involvement, research, knowledge, mental health, policy, practice
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon