Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Endring i psykisk velvære etter gjennomført 12-trinnsbasert rusbehandling - En sammenligning av dag- og døgnbehandling

f. 1953

PhD, førsteamanuensis, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

magnhild.hoie@uia.no

f. 1970

Master i psykisk helsearbeid. Enhetsleder, Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

pal.solhaug@bufetat.no

f. 1960

PhD, forsker. Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet Sykehus HF

john-kare.vederhus@sshf.no

  • Side: 29-38
  • Publisert på Idunn: 2015-03-12
  • Publisert: 2015-03-12

Sammendrag

I den senere tid har det vært økt fokus på poliklinisk dagbehandling innen rusfeltet. Politiske føringer vektlegger helhetlige og integrerte tjenester på lavest mulig effektivt omsorgsnivå, og norske myndigheter understreker at behandlingstilbudet til de som har samtidige rusmiddellidelser og psykiske lidelser må styrkes. I denne studien så vi nærmere på om rusmiddelbehandling for pasienter i et nyetablert 12-trinnsbasert dagbehandlingstilbud opplevde større grad av bedring i psykisk velvære enn pasienter med et tilsvarende døgnbasert tilbud. Resultatene i studien indikerer at dagbehandlingsformen kan være et aktuelt alternativ for enkelte pasienter med sammensatte tilstander av rusmiddellidelser og psykiske lidelser.

Nøkkelord: psykisk velvære, rusmiddelavhengighet, 12-trinnsbehandling, Outcome Rating Scale

Abstract

In recent years there has been an increasing focus on intensive outpatient treatment in the rehabilitation of patients with substance use disorders. Norwegian health authorities emphasize that patients with a co-occurring substance use disorder and a mental disorder must receive treatment of both conditions simultaneously and these services should be strengthened. In this study, we examined whether patients receiving treatment in an intensive 12-step based outpatient unit to a greater extent experienced improvement in mental well-being than patient that were treated in a similar inpatient unit. The findings indicated that the intensive outpatient treatment may be an alternative for some of the patients with co-occurring substance use and mental disorders.

Keywords: mental well-being, substance dependence, 12-step treatment, Outcome Rating Scale
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon