Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Betydning av opplæring i brukarinvolvert forsking - Kunnskap frå Storbritannia, Italia og Norge

f. 1951

Sosionom, cand.polit., Follo Akutteam Follo DPS Akershus universitetssykehus / Høgskolen Oslo Akershus Fakultet for samfunnsfag, deltid

carulla@online.no

  • Side: 18-26
  • Publisert på Idunn: 2015-03-12
  • Publisert: 2015-03-12

Samandrag

Erfaringskunnskap er vesentleg for betring av psykiske helsetenester. Brukarinvolvert forsking kan bidra til slik kunnskap. Gjennom ein litteraturstudie er målet med denne artikkelen å få meir kunnskap om opplæring i brukarinvolvert forsking i Storbritannia, Italia og Norge. Opplæring vert sett i relasjon til korleis brukarinvolvert forsking har utvikla seg, og kva posisjon den har. I litteraturstudien kom det fram at omgrepet brukarinvolvert forsking er mangetydig, og at opplæring er i utvikling. Opplæringsprogram kan ha god effekt på psykisk helse, og kunne vera del av eit generelt helsetilbod innanfor psykisk helsetenester.

Nøkkelord: brukarinvolvert forsking,opplæring,erfaringsbasert kunnskap,brukarforskar

Abstract

Users’ experiences are of great importance in improving mental health services. User involved research may contribute to this kind of knowledge. By means of a literary review, the goal for this article is to obtain more knowledge about training in user involved research in Great Britain, Italy and Norway. Training is regarded in relation to the development of user-involved research and what its actual position looks like. The literature review shows that both user involved research and training is developing. Training programs might affect mental health in a positive way, and could be a part of a general health program within mental health services.

Keywords: user involved research, training, experienced based knowledge, user researcher
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon