Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbeid i ambulante team og familieenheter - funn fra en forskende kliniker

f. 1954

1. amanuensis, Ph.D. Arbeider ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap, Senter for psykisk helse og rus og Ambulant Familieseksjon, Avdeling for barn og unges psykiske helse, Drammen sykehus, Vestre Viken HF

rosundet@online.no

  • Side: 40-49
  • Publisert på Idunn: 2015-03-12
  • Publisert: 2015-03-12

Sammendrag

Artikkelen rapporterer fra et klinisk orientert forskningsprosjekt hvor informant og forsker er samme person. Studiens målsetting er å skriftliggjøre aspekt ved ambulant arbeid innen psykisk helsearbeid. En metodisk tilnærming inspirert av Interpersonal Process Recall anvendes. Ni flippoverark generert i et veiledningsforhold anvendes som stimulusmateriale for stimulert gjenerindring hos informanten. Funn i form av en narrativ framstilling av følgende aspekt ved ambulant arbeid framstilles: Organisatorisk plassering, arbeidsmåter, oppstart og kontaktetablering, pragmatisme, rammer, kunnskap og individualisering av behandling, faglig autoritet og konflikt og reparasjon. Det argumenteres for at ambulante team og familieenheter styrker det psykiske helsevernets fleksibilitet, og studiens begrensinger angis.

Nøkkelord: klinisk forskning, stimulert gjenerindring, ambulant arbeid, fleksibel behandling

Abstract

The article reports from a clinical research project where the informant and researcher are the same person. The study's objective is to give an account of aspects of ambulant work. A methodical approach inspired by Interpersonal Process Recall is applied. 9 flip chart sheets generated within a supervision group is used for stimulated recall of the informant. A narrative presentation of the following aspect of the ambulant work is given: Organizational placement, ways of working, start up, establish contact, pragmatism, frames, knowledge and individualization of treatment, professional authority and conflict, and repair. It is argued that ambulant teams and family units strengthen the flexibility of mental health services and the study's limitations are specified.

Keywords: clinical research, stimulated recall, ambulant work, flexible treatment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon