Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Tverrprofesjonell veiledning av helsefagstudenter i praksis

jill.flo@hbv.no

f. 1956

Førstelektor. RN, BSA. Høgskolen i Buskerud og Vestfold

dorte.kristensen@hbv.no

f. 1960

Hovedfag i sykepleievitenskap, Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

  • Side: 317-326
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Studien beskriver praksisveiledernes erfaringer med veiledning av studenter i tverrprofesjonell klinisk praksis. Utgangspunktet for studien var et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt med den hensikt å utvikle et praksistilbud til helsefagstudenter med vekt på tverrprofesjonell samhandlingslæring. Data fra fokusgruppeintervju ble analysert ved hjelp av konstant komparativ metode og ble tolket innen det sosialkonstruktivistiske læringssynet. Resultatene viser at det å ta utgangspunkt i praksisstedets rammer og strukturer kan fremme identitetsbygging og trygghet hos praksisveiledere og studenter. Veiledning av veiledere er essensielt. Denne studien viser at det viktigste er å skape trygge rammer for studentene. Studien kan bidra med viktig erfaring til andre avdelinger som planlegger tverrprofesjonell klinisk praksis for studenter.

Nøkkelord: tverrprofesjonell læring, veiledning, klinisk praksis, bachelorstudenter, trygghet, teamarbeid

Summary

This study outlines experience gained by supervisors from in practice coaching of students during Interdisciplinary Clinical Practice (ICP). The study is based on a cross-sectorial collaborative project focused towards interdisciplinary interaction and aiming to produce an in practice offering to health science students. Interview data gained from focus groups has been analyzed using the constant comparative methodology followed by an interpretation done according to the social constructive view on learning. Results shows that utilizing framework and structures of the in practice location promotes confidence and identity buildup among in practice supervisors and students. Coaching of supervisors is essential. This study indicates that the most important aspect is to create a secure environment for the students. The study may bring about important experience to other departments planning to offer Interdisciplinary Clinical Practice for students.

Keywords: interdisciplinary learning, coaching, clinical practice, undergraduate, confidence, team work
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon