Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Relasjonens betydning i psykisk helsearbeid - en kvalitativ studie

anne.m.aasland@uis.no

f. 1947

Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, geriatri og veiledning, Universitetet i Stavanger

jon.vidar.stromstad@sus.no

f. 1973

Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid, Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, Sola DPS

anne.berit.eie.torbjornsen@sus.no

f. 1964

Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, veiledning og helseetikk. Master i endringsledelse. Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, Sola DPS

kristine.rortveit@sus.no

f. 1968

Phd, psykiatrisk sykepleier, veiledningspedagogikk. Helse Stavanger HF, psykiatrisk divisjon, Stavanger DPS og Universitetet i Stavanger

  • Side: 328-338
  • Publisert på Idunn: 2014-12-05
  • Publisert: 2014-12-05

Sammendrag

Den biomedisinske modellen, med vekt på symptom for å identifisere sykdom, har vært sentral i utøvelse av psykisk helsevern. Symptomer kan være et uttrykk for hvordan pasienten takler sine livsutfordringer. Artikkelen beskriver hvilken betydning systematisk vektlegging av pasientens mestringsstrategier har for utvikling av empati hos helsepersonell. Fokusgruppeintervju med åtte helseansatte samt kvalitativ innholdsanalyse ble anvendt. Studien avdekker personalets reflekterte og uttalte holdninger. Refleksjonen bar preg av ulike nivåer av forståelse, hvor alle var like nødvendige for å skape et helhetlig bilde av pasienten. Funnene presenteres som hovedtema, med tema og undertema. Implikasjoner for praksis diskuteres.

Nøkkelord: dialog, empati, psykisk helsearbeid, relasjon, språk

Summary

The biomedical model, focusing on the symptom to identify illness, has been a central task for mental health workers. Symptoms can be regarded as a way of coping with life challenges. This article describes the significance of a systematic focus on the patient’s coping strategies for development of empathy among health personal. Focus group interviews with eight health workers were applied. The study reveals the health workers reflected and expressed attitudes. The reflection was characterized by different levels of understanding, where all levels were necessary to achieve a comprehensive perspective of the patient. The results are presented as main theme, with theme and sub theme. Implications for practice are discussed.

Keywords: dialogue, empathy, mental health nursing, relation, language
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon